ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ

 

Пренатест Смарт – Изследва за Синдром на Даун, пол на плода; приложим след 9-та гестационна седмица при едноплодна бременност. Кръвна проба. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. - 650 лв.

 

Пренатест Стандарт – Изследва за Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау , пол на плода; приложим след 9-та гестационна седмица при едноплодна и двуплодна бременност. Кръвна проба. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. - 1480 лв.

 

Пренатест Стандарт Плюс - Тризомии и Монозомии на всички автозомни хромозоми (от 1-ва до 22-ра) , пол на плода; приложим след 9-та гестационна седмица при едноплодна и двуплодна бременност. Кръвна проба. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. - 1920 лв.

 

Пренатест Премиум - Изследва за Синдром на Даун, Синдром на Едуардс и Синдром на Патау, дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) пол на плода; приложим след 9-та гестационна седмица при едноплодна бременност. Кръвна проба. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. - 1680 лв.

 

Пренатест Премиум Плюс - Пълен Хромозомен анализ за монозомии и тризомии и дефекти свързани с полови хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY), пол на плода; приложим след 9-та гестационна седмица при едноплодна бременност. Кръвна проба. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. Време за получаване на резултат: 3-7 работни дни от получаване на пробата в лабораторията за Пренатест – 2099 лв.

 

Джийн Сейф Наследствен риск – Неинвазивен пренатален тест за регистриране на генетични аномалии при плода , включва панел от 4 гена, които са свързани с 5-те най-често срещани унаследими генетични заболявания, като муковисцидоза, бета таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, глухота - автозомен рецесивен тип 1А, глухота - автозомен рецесивен тип 1B. Приложим след 10-та гестационна седмица. Биологичен материал: кръвна проба от майката и натривка от букална лигавица от бащата. Време за получаване на резултат: 10 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от групата Eurofins – 1770 лв.

 

Джийн Сейф Възрастов риск – Неинвазивен пренатален тест за регистриране на генетични аномалии при плода, включва панел от 25 гена, чиито мутации възникват спонтанно (не са унаследени) и са свързани с 44 тежки генетични заболявания. Приложим след 10-та гестационна седмица. Биологичен материал: кръвна проба от майката и натривка от букална лигавица от бащата. Време за получаване на резултат: 10 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от групата – 1870 лв.

 

Джийн Сейф Комбиниран риск – Неинвазивен пренатален тест за регистриране на генетични аномалии при плода, включва изследваните гени от Джийн Сейф унаследен риск и Джийн Сейф възрастов риск, т.е. общо 29 гена. Приложим след 10-та гестационна седмица. Биологичен материал: кръвна проба от майката и натривка от букална лигавица от бащата. Време за получаване на резултат: 10 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория Genoma, Милано, Италия, част от групата – 2370 лв.

 

BabyNext Стандартен - Генетичен тест за вродени заболявания при деца и новородени Анализира 86 гена за 87 заболявания (включително 34-те заболявания, включени в Препоръчителния общ скринингов панел) и 12 гена за метаболизирането на повече от 30 медикамента. Биологичен материал – натривка от букална лигавица на детето; Време за получаване на резултата: 15 работни дни след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лабораторията на Genoma, Милано, Италия – 1600 лв.

 

BabyNext Разширен - Генетичен тест за вродени заболявания при деца и новородени Анализира 220 гена за 222 заболявания (включително 34-те от Препоръчителния общ скринингов панел) и 12 гена за метаболизирането повече от 30 медикамента. Биологичен материал – натривка от букална лигавица на детето; Време за получаване на резултата: 15 работни дни след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лабораторията на Genoma, Милано, Италия – 1800 лв.

 

Неинвазивен пренатален тест за установяване на бащинство

Биологичен материал: кръвна проба от майката и букална лигавица от предполагаемия баща; Време за получаване на резултат: 10 работни дни от пристигане на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория DNA Diagnostic Center, Фейрфийлд, Охайо, САЩ. - 3220 лв.

 

Тест за бащинство при родено дете

Биологичен материал – натривка от букална лигаваца от предполагаемия баща, от детето и по желание -от майката. Време за получаване на резултат: 7 работни дни от пристигане на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория : DNA Diagnostic Center, Фейрфийлд, Охайо, САЩ. - 750 лв.

 

Резус-фактор на плода, самостоятелно или в комбинация с Пренатест.

Биологичен материал: кръвна проба от майката.Време за получаване на резултат: 10 дни за изследване за определяне на резус-фактор на плода. Тестовете се извършват в лаборатория Lifecodexx, Констанц, Германия, част от групата Eurofins. - самостоятелно – 640 лв., комбинирано с Пренатест – 440 лв.

 

Муковисцидоза - Изследване за наличието на генетични мутации, предизвикващи заболяването Муковисцидоза. За извършване на изследването е необходима венозна кръв на пациента, от която се изолира генетичен материал и се анализира със съвременни ДНК технологии. Биологичен материал – Кръвна проба.Време за получаване на резултат: До 30 работни дни. Изследването се извършва в Национална генетична лаборатория към СБАЛАГ Майчин Дом София – 280 лв.

Панел Genome Breast - Изследване за установяване на генетични мутации в гени, свързани с висок риск от развитие на наследствен рак на гърдата и яйчниците, както и други ракови заболявания. Изследвани гени - BRCA1, BRCA2. Биологичен материал: кръв; Време за получаване на резултата: от 3 до 4 седмици след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория на Genoma, Милано, Италия. - 1250 лв.

 

Панел Onco Risk - Изследвани гени – ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MRE11A, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, SRK11, TP53 . Биологичен материал: кръв; Време за получаване на резултата: от 3 до 4 седмици след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория на Genoma, Милано, Италия. - 1930 лв.

 

Панел Onco Risk Plus Изследвани гени - AIP, ALK, APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CEBPA, CHEK2, DICER1, EGFR, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GPC3, GREM1, HNF1A,HOXB13, HRAS, KIT, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NGN, NF1, NF2, NSD1, PALB2, PHOX2B, PMS1, PMS2, POLD1, PRF1, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, RHBDF2, RUNX1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1.

Биологичен материал: кръв; Време за получаване на резултата: от 3 до 4 седмици след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в лаборатория на Genoma, Милано, Италия. - 2250 лв.

 

Майнтрак - преброяване на свободно циркулиращи туморни клетки с опция за химиочувствителност към определени химиотерапевтици; Биологичен материал: кръвна проба. Време за получаване на резултата: от 3 до 4 седмици след получаване на пробата в лабораторията. Изследването се извършва в „Dr. Pachmann Laboratory“ - Байройт, Германия – от 865 лв. до 8000 лв.

DPYD тестАнализ на 4 варианта в DPYD гена, свързани с понижена ензимна функция към 5-флуороурацил. Биологичен материал – Кръвна проба.Време за получаване на резултат: До 14 работни дни. Изследването се извършва в Национална генетична лаборатория към СБАЛАГ Майчин Дом София – 750 лв.

 

Тест за епилепсия – Анализ, включващ над 300 гена, свързани с диагностиката на генетична епилепсия. Анализ за измерване на концентрацията на медикамента/ите в кръвта на пациента. Методът дава възможност за оптимизиране на лечението на пациента, като същевременно минимизира нежеланите странични ефекти.Биологичен материал – Кръвна проба, букална лигавица, слюнка

Време за получаване на резултат: От 10 до 21 календарни дни. Изследването се извършва в лаборатория Инвите, Калифорния, САЩ. - 900 лв.

 

 

Genomind Professional PGx – фармакогенетичен тест в психиатрията за намаляване на процеса проба-грешка при назначаване на лечение. Изследвани гени: SLC6A4, CACNA1C, ANK3, 5HT2C, MC4R, DRD2, COMT, ADRA2A, MTHFR (A1298C/C677T), BDNF, OPRM1, GRIK1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4/5. Биологичен материал: натривка от букална лигавица; Изследването се извършва в лабораторията на Genomind, King of Prussia, Пенсилвания, САЩ. Време за получаване на резултата: от 3 до 5 дни седмици след получаване на пробата в лабораторията; - 1600 лв.

 

Микробиомен паспорт - Анализ на видовете и количеството на микроорганизмите в червата на човек, съставящи неговия чревен микробиом. Включва определянето на над 1000 различни групи от микроорганизми. Биологичен материал – Фекална проба

Време за получаване на резултат: от 4 до 6 седмици. Изследването се извършва в лаборатория към Медицинския университет във Виена, Австрия – 849 лв.

Лайфстайл тестове

Life Nutrition - ДНК тест за определяне на индивидуалните реакции на организма към даден режим на хранене. - 949 лв.

Life Fitness - ДНК тест за определяне на индивидуалните реакции на организма към дадена тренировъчна програма. - 949 лв.

Life Skin - ДНК тест за определяне на индивидуалният дермагенетичен портрет.

Биологичен материал – Букална лигавица. Време за получаване на резултат: Между 2 и 4 календарни седмици.Изследването се извършва в Dynamic DNA Labs, Спрингфилд, Мисури, САЩ – 949 лв.

 

P.S. Има възможност за разсрочване на плащането

 

Розалия Савова тел. 0888024635, 0897562587

 

 

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com