Формa за контакт

Работно време на Центъра: от 07.00 до 19.00 ч.

o Клинична лаборатория: 07.30-18.30 ч.
o Рентген: 8.00-18.30 ч.
o Паразитологична лаборатория : 7.30-15.00 ч.

Лекарите работят по индивидуални графици.   

Медицински Център Санита - Варна

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

тел. 0884  57-18-18, 0884  57-18-20

      052/57-18-18,  052/57-18-20e-mail: info@sanita-plus.com

 

 

kontakt[1].gif

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com