Формa за контакт

Работно време на Центъра: от 07.00 до 19.00 ч.

o Клинична лаборатория: 07.30-18.30 ч.
o Рентген: 8.00-18.30 ч.
o Паразитологична лаборатория : 7.30-15.00 ч.

Лекарите работят по индивидуални графици.

Записване за преглед се извършва на телефон 052/57-18-18 и 052/57-18-20 или на място (на регистратурата).      

   

Медицински Център Санита - Варна

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:
тел: 052 / 57-18-18 , 052/57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com

Заповядайте на нашата Facebоок страница

https://www.facebook.com/centersanita

kontakt[1].gif

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:
тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com

https://www.facebook.com/centersanita