Клинична лаборатория

 

20

Хематологични изследвания

 

20.01

вземане на кръв - венозна

2,90

20.02

ПКК

5,00

20.03

СУЕ

1,80

20.04

ДКК

3,00

20.05

Морфология на еритроцитите

3,00

21

Хемостазни изследвания

 

21.01

Време на кървене

1,10

21.02

Време на съсирване

1,10

21.03

Протромбиново време

3,50

21.04

АРТТ

3,50

21.05

Фибриноген

4,00

21.06

Д-димер

22,00

22

Биохимични изследвания

 

22.01

Глюкоза

2,50

22.02

Кръвно-захарен профил

6,00

22.03

Обременяване с глюкоза - ОГТТ

6,00

22.04

Гликиран хемоглобин Hb A1c

15,00

22.05

Урея

2,50

22.06

Креатинин

2,50

22.07

Пикочна киселина

3,00

22.08

Билирубин - общ

2,50

22.09

Билирубин - директен

2,50

22.10

Общ белтък

2,50

22.11

Албумин

2,50

22.12

Холестерол

2,50

22.13

HDL - холестерол

2,50

22.14

LDL - холестерол

2,50

22.15

Триглицериди

2,50

22.16

Натрий

4,00

22.17

Калий

4,00

22.18

Хлор

3,00

22.19

Калций

3,00

22.20

Фосфат

3,00

22.21

Магнезий

3,00

22.22

Желязо

3,00

22.23

ЖСК

4,00

22.24

Фолиева киселина

17,80

22.30

Йонизиран калций

3,00

22.31

Феритин

18,00

22.32

Креатининов клирънс

4,00

23

Ензимни изследвания

 

23.01

Алфа амилаза

3,50

23.02

Холинестераза

2,90

23.03

Алкална фосфатаза

3,50

23.04

ГГТ

3,00

23.05

АСАТ

3,00

23.06

АЛАТ

3,00

23.07

LDH

3,50

23.08

HBDH

2,90

23.09

Креатинкиназа

4,00

23.12

Липаза

3,50

24

Хормонални изследвания

 

24.01

fT4

13,00

24.02

fT3

13,00

24.03

TSH

13,00

24.04

Тиреоглобулин

19,50

24.05

PTH - паратхормон

23,00

24.06

Progesteron

14,00

24.07

LH

13,00

24.08

FSH

13,00

24.09

Prolactin

13,00

24.10

Estradiol

13,00

24.11

Testosteron

14,00

24.12

DHEA - S

16,90

24.13

Андростендион

18,90

24.14

17 алфа ОН progesteron

18,90

24.15

Бета Човешки Хорион Гонадотропин

14,80

24.16

Серумен инсулин

14,00

24.17

Кортизол - еднократно

14,60

24.18

Кортизолов профил - двукратно

25,20

24.19

Адренокортикотропен хормон - ACTH

22,90

24.20

Соматотропен хормон

17,70

24.21

С - пептид

15,90

24.22

Алдостерон

18,00

24.23

Алдостерон - профил

34,00

24.24

SHBG - Human Sexhormon binding globulin

19,30

25

Туморни маркери

 

25.01

Остеокалцин / маркер за костно разграждане/ деоксипиридинолин ДПД/

15,70

25.02

PSA total

15,00

25.03

CEA

15,00

25.04

AFP - Алфа фетопротеин

15,00

25.05

CA 19-9

15,00

25.06

CA 72-4

22,00

25.07

CA 125

15,00

25.08

CA 15-3

15,00

25.09

CYFRA 21-1

18,00

25.10

SCC

16,90

25.11

PSA FREE

15,00

28

Имунологични изследвания

 

28.01

Антитела срещу тиреоидна пероксидаза - анти TPO

17,70

28.02

Антитиреорецепторни /TSH-R/ антитела (ТРАК)

22,00

28.03

Анти тиреоглобулин - анти ТG

17,70

28.04

CRP (количествено)

6,00

28.05

Ig M имуноглобулини

6,90

28.06

Ig G имуноглобулини

6,90

28.07

Ig А имуноглобулини

6,90

28.08

Ig E общи

14,50

28.09

Витамин B12

25,00

28.11

Витамин D

25,00

28.12

Калцитонин

32,00

28.13

COVID 19 IgG антитела

25,00

28.14

SARS-CoV-2-S-RBD IgG антитела/вируснеутрализиращи/

25,00

   

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com