Клинична лаборатория

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Цена (в лева)

Хематологични изследвания

 

вземане на кръв - венозна

2,90

ПКК

5,00

СУЕ

1,50

ДКК

3,00

Морфология на еритроцитите

3,00

Хемостазни изследвания

 

Време на кървене

1,10

Време на съсирване

1,10

Протромбиново време

3,50

АРТТ

3,50

Фибриноген

4,00

Биохимични изследвания

 

Глюкоза

1,50

Кръвно-захарен профил

4,30

Обременяване с глюкоза - ОГТТ

4,30

Гликиран хемоглобин Hb A1c

15,00

Урея

2,00

Креатинин

2,00

Пикочна киселина

3,00

Билирубин - общ

2,50

Билирубин - директен

2,50

Общ белтък

2,00

Албумин

2,00

Холестерол

2,50

HDL - холестерол

2,50

LDL - холестерол

2,00

Триглицериди

2,50

Натрий

4,00

Калий

4,00

Хлор

3,00

Калций

3,00

Фосфат

3,00

Магнезий

3,00

Желязо

3,00

ЖСК

4,00

Фолиева киселина

17,80

Урея + Креатинин + Урина (белтък и седимент)

5,50

Общ билирубин + Директен билирубин

4,00

Общ белтък + албумин

3,00

Холестерол + HDL холестeрол + LDL холестерол + триглицериди

6,00

Натрий + Калий

6,00

Йонизиран калций

3,00

Феритин

19.70

Ензимни изследвания

 

Алфа амилаза

3,50

Холинестераза

2,90

Алкална фосфатаза

3,00

ГГТ

3,00

АСАТ

2,50

АЛАТ

2,50

LDH

2,90

HBDH

2,90

Креатинкиназа

4,00

АСАТ + АЛАТ

4,00

АСАТ + АЛАТ + Гама ГТ

6,50

Хормонални изследвания

 

fT4

12,00

fT3

12,00

TSH

12,00

Тиреоглобулин

19,50

PTH - паратхормон

23,00

Progesteron

13,90

LH

12,50

FSH

12,50

Prolactin

12,50

Estradiol

12,50

Testosteron

13,90

DHEA - S

16,90

Андростендион

18,90

17 алфа ОН progesteron

18,90

Бета Човешки Хорион Гонадотропин

14,80

Серумен инсулин

13,90

Кортизол - еднократно

14,60

Кортизолов профил - двукратно

25,20

Адренокортикотропен хормон - ACTH

22,90

Соматотропен хормон

17,70

С - пептид

15,90

Алдостерон

18,00

Алдостерон - профил

34,00

SHBG - Human Sexhormon binding globulin

19,30

TSH + FT4

20,50

TSH + FT4 + FT3

30,80

FSH + LH + Prolactin

33,00

FSH + LH + Prolactin + Estradiol + Progesteron

55,00

Имунологични изследвания

 

Антитела срещу тиреоидна пероксидаза - анти TPO

17,70

Антитиреорецепторни /TSH-R/ антитела (ТРАК)

22,00

Анти тиреоглобулин - анти ТG

17,70

CRP (количествено)

10,00

Ig M имуноглобулини

6,90

Ig G имуноглобулини

6,90

Ig А имуноглобулини

6,90

Ig E общи

14,50

Витамин B12

25.00

анти TPO + анти TG

29,00

Витамин Д

25.00

Туморни маркери

 

Остеокалцин / маркер за костно разграждане/ деоксипиридинолин ДПД/

15,70

PSA total

13,90

CEA

14,90

AFP - Алфа фетопротеин

14,90

CA 19-9

14,90

CA 72-4

22,00

CA 125

14,90

CA 15-3

14,90

CYFRA 21-1

18,00

SCC

32.00

PSA FREE

15.00

Серологични изследвания

 

HIV антитела

10,00

Антитела към вируса на хепатит А по Елайза-анти-НAV Ig M

15,00

Антиген на вируса на хепатит В по Елайза - HBsAg

15,00

Антиген на вируса на хепатит В по Елайза - HBeAg

15,00

Антитела към вируса на хепатит В - анти НВs

15,00

Антитела към вируса на хепатит В - анти HBc Ig M

15,00

Антитела към вируса на хепатит В - анти НВе

15,00

Антитела към вируса на хепатит Д-аnti HDV

20,00

Антитела към вируса на хепатит C по Елайза - анти НCV

15,00

HCV Ab

15,00

Антитела към Chlamidia Trachomatis - Ig G

15,00

Антитела към Chlamidia Trachomatis - Ig A

15,00

Антитела към Chlamidia Trachomatis - Ig M

15,00

Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae - Ig G

23,00

Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae - Ig A

23,00

Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae - Ig M

23,00

Лаймска болест IgM / IgG

15,00

Марсилска треска IgM / IgG

15,00

Q - треска IgM / IgG

15,00

Антитела към вируса на рубеола - Ig M

15,00

Антитела към вируса на рубеола - Ig G

15,00

Анитела към вируса на херпес Симплекс - Ig G

22,00

Анитела към вируса на херпес Симплекс - Ig М

22,00

Антитела към вируса на херпес Зостер - Ig G

22,00

Антитела към вируса на херпес Зостер - Ig М

22,00

Антитела към EBV по Елайза - Ig M

19,00

Антитела към EBV по Елайза - Ig G

19,00

Антитела към микоплазми по Елайза-Ig M

16,00

Антитела към СМV по Елайза-Ig M

16,00

Антитела към СМV по Елайза-Ig G

16,00

Helicobacter Pylori - антитела в серум

10,00

Helicobacter Pylori - антиген /фецес/

18,00

Хламидия Ig A + Хламидия Ig G

25,00

Антитела към Yersinia

15.00

Вирусологични изследвания

 

Грипни вируси

11,00

Определяне на вирусни Ат със серологични методи

16,00

Парагрипни вируси

11,00

Изследване на урина

 

Химично изследване на урина - глюкоза

0,50

Химично изследване на урина - кетони

0,50

Химично изследване на урина - белтък

0,50

Химично изследване на урина - билирубин

0,50

Химично изследване на урина - уробилиноген

0,50

Химично изследване на урина - относително тегло

0,50

Химично изследване на урина - нитрити

0,50

Химично изследване на урина /белтък, уробилиноген, билирубин./

1,50

Седимент на урина

2,00

Белтък /количество/ в 24ч урина

3,00

Микроалбуминурия

10,90

Окултни кръвоизливи

3,00

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:
тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com

https://www.facebook.com/centersanita