Лабораторни изследвания

 

Медицински център Санита” ООД предлага на своите клиенти широк диапазон специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания.

Използват се съвременни методи на диагностика и апаратура, съобразена с изискванията на медицинските стандарти.

 

 

Изследванията се извършват от следните лаборатории:

-         Клинична лаборатория;

-         Микробиологична лаборатория

-         Паразитологична лаборатория;

-         Имунохематологична лаборатория.

 

Извършването на Вирусологичните се осъществяват от външни лаборатории, с които „Медицински център Санита” ООД има сключени договори. Ние осигуряваме вземането на биологичен материал и транспортирането му, съобразно изискванията на медицинските стандарти.

Снимки:

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com