Общо медицински дейности

 

1

Общомедицински дейности


1.1

1.11

Първичен консултативен преглед при специалист**

Първичен консултативен преглед при специалист*

40

50

1.2

Първичен консултативен преглед при специалист ***

30

1.3

Първичен консултативен преглед при доцент/ професор

60

1.4

Вторичен консултативен преглед при специалист **

30

1.5

Вторичен консултативен преглед при специалист ***

20

1.6

Вторичен консултативен преглед при доцент/ професор

30

1.7

Профилактичен преглед / женска консултация (ЖК)

20

1.8

Първична консултация с лекар, интерпретация на резултати от изследвания и изписване на рецепта

20

1.9

Вторична консултация с лекар, интерпретация на резултати от изследвания и изписване на рецепта

15

1.10

издаване на болничен лист /на специалист по/

15

1.11

Издаване на медицински документ, неизискващ преглед /епикриза, мед.бележка, протокол/

30

1.12

Издаване на дубликат на медицински документ

10

1.13

Издаване на дубликат на резултати от медицински изследвания

5

1.14

Медицинско свидетелство за работа – на специалист по

8

1.15

Медицинско свидетелство за шофьор категория В,С – на специалист по

8

1.16

Издаване на медицинско свидетелство за брак

40

1.17

Издаване на нова здравна книжка (изследвания + тест на Манту)

30

1.18

Презаверка на здравна книжка (изследвания)

20

 

* цената на прегледите се отнася за следните лекари: д-р Светослав Добрилов, д-р Ивайло Митковски, д-р Биляна Божанина, д-р Теодора Йорданова, д-р Дарина Желязкова, д-р Людмил йорданов, д-р Георги Крумовски, д-р Ирина Попова, д-р Венката

** цената на прегледите се отнасят за следните лекари: д-р Христина Христова, д-р Христина Върбанова, д-р Яна Гинкова, д-р Новко Новаков, д-р Валентина Христова, доц. Делийски, д-р Наталия Щерева, д-р Мария Славова, д-р Борян Иванов, доц. Евтимов, д-р Юлиян Димитров, д-р Захаринка Голдщайн, д-р Людмил Йорданов, д-р Димитър Дочев, д-р Моника Занева, д-р Яна Димиева, д.р Стоянка Ненкова

*** цената на прегледите се отнася за следните лекари: д-р Антоний Цонев, д-р Илка Митева,  д-р Мариета Цонева, д-р Яни Стефанов, д-р Юлия Сапунджиева, д-р Борис Найденов,

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:
тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com

https://www.facebook.com/centersanita