Общо медицински дейности

1

Общомедицински дейности

цена

1.1.1

Първичен консултативен преглед при специалист *

50

1.1.2

Първичен консултативен преглед при специалист **

       70

1.1.3

Първичен консултативен преглед при специалист/доцент/ професор***

90

1.2.1

Вторичен консултативен преглед при специалист *

30

1.2.2

Вторичен консултативен преглед при специалист **

50

1.2.3

Вторичен консултативен преглед при доцент/ професор***

50

1.7

Профилактичен преглед / женска консултация (ЖК)

20

1.8

Консултация с лекар, интерпретация на резултати от изследвания и изписване на рецепта

30

1.10

издаване на болничен лист /на специалист по/

15

1.11

Издаване на медицински документ, неизискващ преглед /епикриза, мед.бележка, протокол/

30

1.12

Издаване на дубликат на медицински документ

10

1.13

Издаване на дубликат на резултати от медицински изследвания

5

1.14

Медицинско свидетелство за работа – на специалист по

10

1.15

Медицинско свидетелство за шофьор категория В,С – на специалист по

10

1.16

Издаване на медицинско свидетелство за брак

50

1.17

Издаване на нова здравна книжка (изследвания + тест на Манту)

45

1.18

Презаверка на здравна книжка (изследвания)

25

1.19

Ехографска снимка

3

1.20

Транспорт

3

1.21

запис на диск

3

   1.22 такса за издаване на решение на ЛКК         7
   1.23 заверка на здравна книжка от специалист по Вътрешни болести         15

   

 

 * цената на прегледите /50 лв./ се отнася за следните лекари: д-р Георги Крумовски, д-р Ирина Попова,  д-р Христина Христова, д-р Борян Иванов,  д-р Захаринка Голдщайн, д-р Димитър Дочев, д-р Венката, д-р Мария Славова, д-р Галина Петрова, д-р Анна Илиева, д-р Яна Гинкова, д-р Весела Златева, д-р Антоний Цонев, д-р Илка Митева, д-р Христина Върбанова, д-р Новко Новаков, д-р Валентина Христова, доц.Делийски, доц. Евтимов, д-р Яна Димиева,  Цената за вторичен преглед е 30 лв.

** цената на прегледите /70 лв./ се отнася за следните лекари:  д-р Светослав Добрилов, д-р Ивайло Митковски, д-р Биляна Божанина, д-р Александър Господинов, д-р Теодора Йорданова, д-р Дарина Желязкова, д-р Наталия Щерева, д-р Юлиян Димитров, д-р Моника Занева

*** цената на прегледа /90 лв./се отнася за: доц. Попстефанов, 

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com