ПРОФИЛАКТИКА

IMG_6357.JPG
            Д-р Елияна Иванова - Епидемиолог
Координатор - Профилактична медицинска дейност

„МЦ Санита” ООД предлага на Вас, Работодатели възможност за сключване на Договори за  провеждане на  задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на Вашите служители, съгласно Изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97год.), Наредба № 3 на МЗ (ДВ бр.14/2008) и Наредба № 3 на МЗ (ДВ бр.16/1987, доп. и изм. ДВ бр.78/2005).  За целта е създадена добра организация за координиране и провеждане на медицинските прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, обезпечени с модерна медицинска апаратура и съобразени с реалните рискови фактори в работната среда. 

Медицинските дейности могат да включват:

1. Профилактичен преглед от лекар-специалист / терапевт с измерване на артериално налягане, невролог, офталмолог с измерване на зрителна острота и рефракция, оториноларинголог,  акушер-гинеколог, уролог, ортопед и др./

2. Инструментални изследвания:

-         Електрокардиограма

-         Аудиометрия

-         Функционално изследване на дишането (спирометрия)

-         Рентгенография на бели дробове

-         Цитонамазка

-         Ехография на коремни органи

-         Ехография на млечни жлези

-         Мамография

-         Ултразвукова сонография на периферни кръвоносни съдове

-         Остеоденситометрия

3. Клинико-лабораторни изследвания:

-         Пълна кръвна картина /8 показателя/

-         СУЕ

-         Кръвна захар

-         Общ холестерол и фракциите му

-         Триглицериди

-         АСАТ, АЛАТ

-         ГГТ

-         Креатинин

-         PSA (простатспецифичен антиген) за мъже над 50 години

-         Урина – хим.изсл./10 показателя/  и седимент,

както и други допълнителни изследвания, в зависимост от факторите на риска на работното място.

Профилактичните медицински  прегледи се извършват по предварително изготвен от Kоординатора график, в зависимост от възможността на служителите да посетят центъра във времето от 7,30ч. до 18ч. през работните дни. След приключване на профилактичните прегледи се изготвя отчет на здравното състояние на прегледания контингент, който се предоставя на работодателя и Службата по трудова медицина. На всеки служител се издава и попълва индивидуална „Карта за извършен профилактичен медицински преглед”.

Допълнителна информация можете да получите на тел.052/571-840 –  д-р Борисова - мениджър, 052/571-821 и 0885/ 653791 – д-р Иванова – координатор.

Доверете се на квалификацията на екипа и скоро ще се убедите, че изборът ви е верен!

 

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com