< Назад

д-р Анна Илиева - офталмолог

 

Образование:

  • Първа езикова гимназия-Варна с английски език, випуск 2009 г.;

  • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“– Варна, випуск 2015;

Специализации:

  • Специализация по очни болести в периода 2016 г. – 2020 г. към катедра „Очни болести и зрителни науки“ ;

  • Специалист по очни болести след успешно положен държавен изпит по специалността през 2021 г. ;

  • Курс по практическа рефракция “Refraction is science, prescription is art”;

  • Курс по интравитреална апликация на медикаменти;

Членство в професионални организации:

  • Български лекарски съюз

  • Българско дружество по офталмология

Професионални интереси в областта на превенция и лечение на ретинални заболявания и глаукома.

 

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com