< Назад

Доц. Руслан Попстефанов - Ортопед-травматолог

 

Специалност: Ортопедия и травматология

 

Образование:

2010г. – Научна степен „ Доцент ”

2006г. – Образователна и научна степен „ Доктор ”

1991г. – Придобива специалност Ортопедия и травматология – НИОТ – София.

1976 – 1982г. – Висше, Медицина – ВМИ – Варна;

 

Преминати квалификационни курсове и обучения:

-         18-30.05.2007г. – Артроскопска хирургия на раменната става – МУ – Кьолн;

-         14-19.12.2003г. – Принципи на оперативното лечение на фрактурите – Давос, Швейцария;

-         02-06.12.2002г. – Ендопротезиране на големи стави – МУ – София;

-         20.11-20.12.1998г. – Хирургия на големи стави и ревизионно ендопротезиране – Берн, Швейцария;

-         03-06.1985г., 08-12.1996г. – Ендопротезиране на тазобедрена и колянна става – Uznach, Швейцария;

-         12-22.12.1994г. – Оперативно лечение на костните тумори, екстрафокална остеосинтеза – Виена, Австрия;

-         17.11 – 03.12.1991г. – Детска травматология и ендопротезиране на тазобедрена става  - Братислава, Словакия.

 

Членство в професионални организации:

-         Български лекарски съюз;

-         Българска ортопедо – травматологична асоциация

-         Българско дружество по хирургия на ръката

-         F.E.S.S.H. ( Federation of the European Societies for Surgery of the Hand )

-         I.F.S.S.H. ( International Federation of Societies for Surgery of the Hand )

-         E.F.O.R.T. ( European Federation of Orthopaedics and Traumatology )

 

Email: fam_popst@yahoo.de

           orthopopst@gmail.com

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com