Сектор Образна диагностика и Рентгенология

 

Рентгенови изследвания


Рентгенография на лицеви кости 35,00
Рентгенография на околоносни синуси 35,00
Специални центражи на черепа 35,00
Рентгенография на стернум 35,00
Рентгенография на ребра 35,00
Рентгенография на крайници 35,00
Рентгенография на длан и пръсти 35,00
Рентгенография на стерноклавикуларна става 35,00
Рентгенография на сакроилиачна става 35,00
Рентгенография на тазобедрена става 35,00
Рентгенография на бедрена кост 35,00
Рентгенография на колянна става 35,00
Рентгенография на подбедрица 35,00
Рентгенография на глезенна става 35,00
Рентгенография на стъпало и пръсти 35,00
Рентгенография на клавикула 35,00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 35,00
Рентгенография на скапула 35,00
Рентгенография на раменна става 35,00
Рентгенография на хумерус 35,00
Рентгенография на лакетна става 35,00
Рентгенография на антебрахиум 35,00
Рентгенография на гривнена става 35,00
Рентгенография на череп 35,00
Рентгенография на гръбначни прешлени 40,00
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40,00
Рентгенография на сърце и медиастинум 40,00
Рентгенография на корем 40,00
Рентгенография на таз 40,00

Образна диагностика
   

36.1

Ехография на коремни и ретроперитонеални органи

50

36.2

Ехография на малък таз /абдоминална или трансвагинална/

45

36.3

Ехография на млечни жлези

50

36.4

Ехография на щитовидна жлеза

30

36.6

Остеодензитометрия - ехографска

15

36.7

Мамография на млечни жлези

50

36.9

Ехографска фетална диагностика

50

36.10

Ехографска фетална Доплер диагностика

25

36.11

Ехографска фетална диагностика + фетална Доплер диагностика

55

36.12

4 D ехография

60

36.13

Ехография на стави

40

36.14

УЗД на ПСС

50

36.15

Ехоплевроскопия

30

36.16

Остеодензитометрия /DEXA/- 1 зона

30

36.17

Остеодензитометрия /DEXA/- 2 зони

50

 

За контакти

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:

       0884 / 57-18-18

       0884 / 57-18-20


тел: 052 / 57-18-18
       052 / 57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com