Контакти

Медицински Център Санита - Варна

Адрес:
гр. Варна 9020, ж.к. "Младост" № 163

Регистратура:
тел. 0884  57-18-18, 0884  57-18-20
052/57-18-18052/57-18-20

e-mail: info@sanita-plus.com

Работно време на Центъра: от 07.00 до 19.00 ч.
o Клинична лаборатория: 07.30-18.30 ч.
o Рентген: 8.00-18.30 ч.
o Паразитологична лаборатория : 7.30-15.00 ч.

Лекарите работят по индивидуални графици.

Запазване на час