МЦ Санита

КАЧЕСТВЕНА ЗДРАВНА УСЛУГА – НАВРЕМЕННА ПРОФИЛАКТИКА, БЪРЗА И ТОЧНА ДИАГНОСТИКА, АДЕКВАТНО СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНИТА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНИТА - Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2004г., което  предлага широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност.
 Нашите лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

ВСЕКИ НАШ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАВА ВНИМАНИЕ, ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА СВОЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ.


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНИТА


В медицинския център се  извършват  платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

Центърът  работи по договор с НЗОК / Националната здравноосигурителна каса / и следните Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:
 • ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” ЗАД                                                                                
 • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД
 • „ЕВРОИНС – здравноосигуряване” ЗЕАД
 • ЗД "СЪГЛАСИЕ” АД
 • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
 • „ДЗИ Животозастраховане” ЕАД
 • "ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
 • "ФИ ХЕЛТ Застраховане” ЕАД
 •  ЗК „ УНИКА ЖИВОТ” АД    
 • "ЗАД България " АД
 • "ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Медицински център Санита организира и провежда профилактични прегледи на работници и служители  съгласно Наредба №3, по договори с фирми.


Лекарите специалисти  работят по индивидуални графици
Записване за преглед се извършва чрез Регистратура, на телефони:
0884 57 18 18
0884 57 18 20 
052 /57 18 18
052 /57 18 20  
на място  на  адрес: гр. Варна, ж.к. Младост №163.

Работно време на центъра
всеки делничен ден от 07.00 до 19.00 часа

клинична лаборатория 07.30-18.30
рентген 8.00-18.30
паразитологична лаборатория  - 8.00-15.00


В сградата на медицинския център работят 8 семейни лекари, ( които не са част от структурата на Медицинския център, а са отделни търговски дружества ).