Услуги

В медицинския център се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

Центърът работи по договор с НЗОК /Националната здравноосигурителна каса/

Общомедицински дейности

1 Общомедицински дейности Цена
1.1.1 Първичен консултативен преглед при специалист * 50
1.1.2 Първичен консултативен преглед при специалист ** 70
1.1.3 Първичен консултативен преглед при специалист/доцент/ професор *** 90
1.1.4 Първичен консултативен преглед при специалист **** 80
1.2.1 Вторичен консултативен преглед при специалист * 30
1.2.2 Вторичен консултативен преглед при специалист ** 50
1.2.3 Вторичен консултативен преглед при доцент/ професор *** 50
1.7 Профилактичен преглед / женска консултация (ЖК) 20
1.8 Консултация с лекар, интерпретация на резултати от изследвания и изписване на рецепта 30
1.9 Консултация с лекар по документи 40
1.10 издаване на болничен лист /на специалист по/ 15
1.11 Издаване на медицински документ, неизискващ преглед   /епикриза, мед.бележка, протокол/  30
1.12 Издаване на дубликат на медицински документ 10
1.13 Издаване на дубликат на резултати от медицински изследвания 5
1.14 Медицинско свидетелство за работа – на специалист по  10
1.15 Медицинско свидетелство за шофьор категория В,С – на специалист по 10
1.16 Издаване на медицинско свидетелство за брак 50
1.17 Издаване на нова здравна книжка (изследвания + тест на Манту) 45
1.18 Презаверка на здравна книжка (изследвания) 25
1.19 Ехографска снимка 3
1.20 Транспорт 3
1.21 запис на диск 3
1.22 Такса за издаване решение на ЛКК 7
1.23 Заверка на здравна книжка от специалист по Вътрешни болести 15

 *  цената на прегледите /50 лв./ се отнася за следните лекари:  д-р Георги Крумовски, д-р Ирина Попова, д-р Христина Христова,д-р Борян Иванов, д-р Захаринка Голдщайн, д-р Димитър Дочев, д-р Венката, д-р Мария Славова, д-р Галина Петрова, д-р Анна Илиева, д-р Весела Златева, доц. Евтимов, д-р Яна Димиева, д-р Христина Върбанова, д-р Новко Новаков, д-р Валентина Христова, доц.Делийски, д-р Юлия Сапунджиева, д-р Борис Найденов, д-р Антоний Цонев, д-р Илка Митева, д-р Мариета Цонева,  д-р Яни Стефанов, д-р Лидия Маринова, д-р Мартин Бояджиев

** цената на прегледите /70 лв./ се отнася за следните лекари: д-р Ивайло Митковски, д-р Биляна Божанина, д-р Александър Господинов,д-р Дарина Желязкова, д-р Наталия Щерева

*** цената на прегледа /90 лв./се отнася за: доц. Попстефанов, доц. Светослав Добрилов, 

**** цената на прегледа /80 лв./се отнася за:  д-р Теодора Йорданова, д-р Юлиян Димитров, д-р Моника Занева

Лечебни манипулации

3 Лечебни манипулации :  Цена
3.1 Мускулна инжекция  5
3.2 Подкожна инжекция  5
3.3 Венозна инжекция 10
3.5 Парабулбарна инжекция 10
3.6 Субконюнктивална инжекция 15
3.7 Сваляне на конци след оперативни интервенции 25
3.8 Обработка на рана /чиста/ 25
3.9 Обработка на рана /инфектирана/ 30
3.10 Превръзка на рана 25
3.11 Поставяне на гипсови имобилизации 25
3.12 Шиниране 25
3.13 Сваляне на гипсови имобилизации 15
3.14 Сваляне на шина 10
3.15 Поставяне на обеци 30
3.16 Поставяне и отчитане на Туберкулинов кожен тест на Манту  20
3.17 Поставяне на БЦЖ ваксина 20
3.18 Манипулация и вземане на биол. проба 10
3.19 Манипулация и вземане на биопсия 60

Амбулаторна хирургия

4  Амбулаторна хирургия  Цена
4.1 Ексцизионна обработка и ревизия при рани 20
4.2 Локалко обезболяване 15
4.3 Инцизия на повърхностни процеси и тумори 40
4.4 Ексцизия на повърхностни процеси и тумори 60
4.5 Инцизия на флегмон 30
4.6 Отстраняване на кърлеж оперативно с поставяне на ТАП 40
4.7 Прилагане на тетаничен анатоксин /ТАП/ 10
4.8 Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани 40
4.9 Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива 10
4.10 Оперативно отстраняване на врастнал нокът 100
4.11 Сутура /шев/ на рана 50

Функционални изследвания

5 Функционални изследвания Цена
5.1 ЕКГ 10
5.2 Холтер ЕКГ 40
5.3 Велоергометрия 30
5.4 Ехокардиография 40
5.5 ФИД - спирометрия 30
5.6 Аудиометрия 40
5.7 ЕЕГ 35
5.8 ЕМГ 35
5.9 Доплерова сонография на артерии и вени 30
5.12 NST Non stress test 25

Образна диагностика

36 Образна диагностика Цена 
36.1 Ехография на коремни и ретроперитонеални органи 50
36.2 Ехография на малък таз  /абдоминална или трансвагинална/ 45
36.3 Ехография на млечни жлези 50
36.4 Ехография на щитовидна жлеза 30
36.7 Мамография на млечни жлези 50
36.9 Ехографска фетална диагностика 50
36.10 Ехографска фетална Доплер диагностика 25
36.11 Ехографска фетална диагностика + фетална Доплер диагностика 55
36.12 4 D ехография 60
36.13 Ехография на стави 40
36.14 УЗД на ПСС 50
36.15 Ехоплевроскопия 30
36.16 Остеодензитометрия /DEXA/- 1 зона 30
36.17 Остеодензитометрия /DEXA/- 2 зони 50

Специализирани медицински дейности

7 Специализирани медицински дейности  Цена
7.1 Такса за работа с биологичен материал в лаборатория 2,9
7.2 Деструктивно лечение на доброкачествени изменения маточната шийка 40
7.3 Колпоскопия 40
7.4 Криотерапия на доброкачествени кожни тумори – една лезия 20
7.5 Електрокоагулация на кожни образувания – една лезия 20
7.6 Нативна микроскопия 5
7.7 Поставяне на спирала  40
7.7.1 Поставяне на вътрематочна хормонална система ( Мирена ) 70
7.8 Изваждане на спирала  30
7.9 Инцизия на Бартолинова жлеза  50
7.10 Измерване на очно налягане - еднократно 10
7.11 Диагностична терапевтична пункция на стави 50
7.12 Туширане на раничка 15
7.13 Разлепяне на синехии 15
7.14 Дерматоскопия на кожни лезии 20

Физиотерапия

8  Физиотерапия Цена за 1 процедура
8.1 Лечение с НЧТ 10
8.2 Лечение с нискочестотно магнитно поле 10
8.3 Лечение с инфрачервени и видими лъчи 10
8.4 Лечение с ултразвук 10
8.5 ЛФК 10
8.6 Криотерапия  10
8.7 Термотерапия 10
8.8 Инхалационна терапия 10
8.9 Класически лечебен масаж - цяло тяло 50
8.10 Класически лечебен масаж - частичен 30
8.11 Масаж със специализирани техники 25
8.12 Антицелулитен масаж 25
8.13 Калолечение (една област или 2 стави -“ръкавици“, „чорапи“) 10
8.14 Калолечение (една област или 2 стави -“колене“, „гащи“) 15
8.15 Калолечение (една област -“панталон“, „сако“) 25
8.16 Калолечение (цяло тяло)  35
8.17 Фототерапия (UVA, UVB) 10

Женска консултация

10 Абонаментно обслужване 360
  -  Женска консултация*    /за регистрирани бременни по НЗОК, за дейности извън програмата „Майчино здравеопазване“/  
10.1 Първоначална вноска 120
10.2 Втора/трета вноска 120


включва допълнително извън дейностите по НЗОК  - 1 преглед, 3 женски консултации, 3 акушерски ехографии, 3 записа на детски сърдечни тонове (NST), ранен фетален скрининг, УЗД+фетална Доплер диагностика, ПКК, урина, токсопазмоза.

Клинична лаборатория

20 Хематологични изследвания Цена
20.01 вземане на кръв - венозна 2,90
20.02 ПКК 6,00
20.03 СУЕ 3,00
20.04 ДКК 6,00
20.05 Морфология на еритроцитите 6,00
20.06 ПКК+СУЕ+ДКК 8,00
21 Хемостазни изследвания   
21.01 Време на кървене 2,00
21.02 Време на съсирване 2,00
21.03 Протромбиново време 4,00
21.04 АРТТ 4,00
21.05 Фибриноген 4,00
21.06 Д-димер 22,00
22 Биохимични изследвания   
22.01 Глюкоза 4,00
22.02 Кръвно-захарен профил 10,00
22.03 Обременяване с глюкоза - ОГТТ 10,00
22.04 Гликиран хемоглобин Hb A1c 16,00
22.05 Урея 4,00
22.06 Креатинин 4,00
22.07 Пикочна киселина 4,00
22.08 Билирубин - общ  4,00
22.09 Билирубин - директен 4,00
22.10 Общ белтък 4,00
22.11 Албумин  4,00
22.12 Холестерол 4,00
22.13 HDL - холестерол 4,00
22.14 LDL - холестерол 4,00
22.15 Триглицериди 4,00
22.18 Хлор 6,50
22.19 Калций  4,00
22.20 Фосфат 4,00
22.21 Магнезий 4,00
22.22 Желязо 4,00
22.23 ЖСК 5,00
22.24 Фолиева киселина 18,00
22.25 Урея+Креатинин 7,00
22.28 Холестерол+HDL-холестерол+LDL- холестерол+Триглицериди 15,00
22.29 Натрий + Калий 7,00
22.30 Йонизиран калций 4,00
22.31 Феритин 20,00
22.32 Креатининов клирънс 4,00
23 Ензимни изследвания   
23.01 Алфа амилаза 5,00
23.02 Холинестераза 4,00
23.03 Алкална фосфатаза 5,00
23.04 ГГТ 4,00
23.05 АСАТ 4,00
23.06 АЛАТ 4,00
23.07 LDH 4,00
23.08 HBDH 4,00
23.09 Креатинкиназа 4,00
23.10 АСАТ + АЛАТ 7,00
23.11 АСАТ + АЛАТ + Гама ГТ 10,00
23.12 Липаза 5,00
24 Хормонални изследвания   
24.01 fT4 15,00
24.02 fT3 15,00
24.03 TSH 15,00
24.04 Тиреоглобулин 20,00
24.05 PTH - паратхормон 23,00
24.06 Progesteron 15,00
24.07 LH 15,00
24.08 FSH 15,00
24.09 Prolactin 15,00
24.10 Estradiol 15,00
24.11 Testosteron 15,00
24.12 DHEA - S 17,00
24.13 Андростендион 19,00
24.14 17 алфа ОН progesteron 19,00
24.15 Бета Човешки Хорион Гонадотропин 15,00
24.16 Серумен инсулин 15,00
24.17 Кортизол - еднократно 15,00
24.18 Кортизолов профил - двукратно 25,00
24.19 Адренокортикотропен хормон - ACTH 23,00
24.20 Соматотропен хормон 18,00
24.21 С - пептид 16,00
24.22 Алдостерон 18,00
24.23 Алдостерон - профил 34,00
24.24 SHBG - Human Sexhormon binding globulin 19,30
24.25 TSH + FT4 28,00
25 Туморни маркери  
25.01 Остеокалцин / маркер за костно разграждане/                                                деоксипиридинолин ДПД/ 16,00
25.02 PSA total 17,00
25.03 CEA 17,00
25.04 AFP - Алфа фетопротеин 17,00
25.05 CA 19-9 17,00
25.06 CA 72-4 22,00
25.07 CA 125 17,00
25.08 CA 15-3 17,00
25.09 CYFRA 21-1 18,00
25.10 SCC 17,00
25.11 PSA FREE 17,00
26 Серологични изследвания   
26.01 HIV антитела 11,00
26.02 Антитела към вируса на хепатит А по Елайза-анти-НAV Ig M 15,00
26.03 Антиген на вируса на хепатит В по Елайза -  HBsAg 15,00
26.04 Антиген на вируса на хепатит В по Елайза -  HBeAg 15,00
26.05 Антитела към вируса на хепатит В -  анти НВs 15,00
26.06 Антитела към вируса на хепатит В -  анти HBc Ig M 15,00
26.07 Антитела към вируса на хепатит В -  анти НВе 15,00
26.08 Антитела към вируса на хепатит Д-аnti HDV 20,00
26.09 Антитела към вируса на хепатит C по Елайза - анти НCV  15,00
26.10 HCV Ab 15,00
26.11 Антитела към Chlamidia Trachomatis -  Ig G 15,00
26.12 Антитела към Chlamidia Trachomatis -  Ig A 15,00
26.13 Антитела към Chlamidia Trachomatis -  Ig M 15,00
26.14 Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae  - Ig G 23,00
26.15 Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae  - Ig A 23,00
26.16 Aнтитела към Chlamidia Pneumoniae  - Ig M 23,00
26.17 Лаймска болест  IgM / IgG 15,00
26.18 Марсилска треска    IgM / IgG 15,00
26.19 Q - треска   IgM / IgG 15,00
26.20 Антитела към вируса на рубеола - Ig M 15,00
26.21 Антитела към вируса на рубеола - Ig G 15,00
26.22 Анитела към вируса на херпес Симплекс - Ig G 22,00
26.23 Анитела към вируса на херпес Симплекс - Ig М 22,00
26.24 Антитела към вируса на херпес Зостер - Ig G 22,00
26.25 Антитела към вируса на херпес Зостер - Ig М 22,00
26.26 Антитела към EBV по Елайза - Ig M 19,00
26.27 Антитела към EBV по Елайза - Ig G 19,00
26.28 Антитела към микоплазми по Елайза-Ig M 16,00
26.29 Антитела към СМV по Елайза-Ig M 16,00
26.30 Антитела към СМV по Елайза-Ig G 16,00
26.31 Токсоплазмоза - Ig M 20,00
26.32 Токсоплазмоза - Ig G 20,00
26.33 Ехинококоза Ig G 20,00
26.34 Трихинелоза Ig G 20,00
26.35 Helicobacter Pylori - антитела в серум /качествен/ 12,00
26.36 Helicobacter Pylori - антиген /фецес/ /качесвен/ 18,00
26.37 Хламидия Ig A + Хламидия Ig G 25,00
26.38 Антитела към Yersinia enterocolitica IgG 15,00
26.39 Антитела към Yersinia enterocolitica IgA 15,00
26.40 Антитела към Yersinia enterocolitica IgG+IGA 25,00
26.41 Антинуклеарни антитела – скрининг (ANA screening) 16,00
26.42 Антинуклеарни антитела – имуноблот (ANA-1) 53,00
26.43 Анти ССР 20,00
26.44 Антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) 30,00
26.45 HLA – B27 ген 30,00
26.46 Микоплазма и Уреаплазма 28,00
26.47 Helicobacter Pylori  Ig G – количествен /серум/ 20,00
26.48 Helicobacter Pylori  Ig А – количествен /серум/ 20,00
26.49 Хепатит В - anti HBc II total 19,00
26.50 Калпротектен – качествен 21,00
26.51 Калпротектен – количествен /ФЕЦЕС/ 26,00
26.52 Helicobacter Pylori - антиген /фецес/ /количествен/ 29,00
27 Вирусологични изследвания  
27.01 Грипни вируси 15,00
27.02 Определяне на вирусни Ат със серологични методи 16,00
27.03 Парагрипни вируси 15,00
28 Имунологични изследвания  
28.01 Антитела срещу тиреоидна пероксидаза - анти TPO 18,00
28.02 Антитиреорецепторни /TSH-R/ антитела (ТРАК) 22,00
28.03 Анти тиреоглобулин - анти ТG 18,00
28.04 CRP (количествено) 11,00
28.05  Ig M имуноглобулини 8,00
28.06  Ig G имуноглобулини 8,00
28.07  Ig А имуноглобулини 8,00
28.08  Ig E общи 15,00
28.09 Витамин B12 25,00
28.11 Витамин D 25,00
28.12 Калцитонин 32,00
28.13 COVID 19 IgG антитела 25,00
28.14 SARS-CoV-2-S-RBD IgG антитела/вируснеутрализиращи/ 25,00
28.15 COVID 19 IgG антитела+SARS-CoV-2-S-RBD IgG антитела/вируснеутрализиращи/ 45,00
29 Имунохематологични изследвания  
29.01 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) – 12.01 16,00
29.02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н – 12.02 5,00
29.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs – 12.03 38,00
29.04 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод – 12.04 26,00
29.05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум – 12.05 45,00
29.06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест -реагенти – 12.06 35,00
29.07 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент – 10.35 15,00
29.08 Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод – 10.36 28,00
29.09 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод – 10.37 25,00
30 Цитологични и хистобиопсични изследвания  
30.00 Вземане на биологичен материал за цитологично изследване 5,00
30.01 Платена цитонамазка с описание  45,00
30.04 Цитонамазка по ФОНД  -
30.07 цитонамазка с МДД по НЗОК  -
31 Микробиологични изследвания  
31.01 Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване 5,00
31.02 Фецес  13,00
31.03 Фецес (при полож.рез) за дизентерия, салмолена и Е.coli. 13,00
31.04 Микробиол.изсл. Yersinia enterocolitica 13,00
31.05 Ректален секрет  13,00
31.06 Гърлен секрет  13,00
31.07 Носен секрет  13,00
31.08 Храчка  13,00
31.09 Влагалищен секрет  13,00
31.10 Раневи секрет  13,00
31.11 Еякулат 13,00
31.12 Уретрален /простатен секрет 13,00
31.13 Стерилна урина -еднократно  13,00
31.14 Стерилна урина -двукратно 20,00
31.15 Стерилна урина -трикратно 25,00
31.16 Антибиограма 12,00
31.18 Хламидия-сух тест/директен тест 12,00
31.19 AST   8,00
31.20 Waaler Rose/RF  8,00
31.21 Сифилис - RPR /Васерман 8,00
31.22 Микробиологично изследване на здравна книжка 13,00
31.23 Секрет от ухо 13,00
31.24 Секрет от Glans penis 13,00
31.25 Материал от нокът 13,00
31.26 Бърз тест за стрептококи група А 13,00
32 Паразитологични изследвания  
32.01 Изследване за острици (предметно стъкло с тиксо лента) 8,00
32.02 Изследване за чревни протозои (фекална проба) 8,00
32.03 Изследване за хелминти / тении (фекална проба) 10,00
32.05 Комплексно изследване за детска градина  12,00
33 Изследване на урина  
33.08 Химично изследване на урина /10 показателя/  5,00
33.09 Седимент на урина 2,00
33.10 Белтък /количество/ в 24ч урина 3,00
33.11 Микроалбуминурия 15,00
33.12 Окултни кръвоизливи 5,00

Рентгенови изследвания

34 Рентгенови изследвания (една проекция) Цена 
34.02 Рентгенография на лицеви кости 35,00
34.03 Рентгенография на околоносни синуси 35,00
34.04 Специални центражи на черепа 35,00
34.05 Рентгенография на стернум 35,00
34.06 Рентгенография на ребра 35,00
34.07 Рентгенография на крайници 35,00
34.08 Рентгенография на длан и пръсти 35,00
34.09 Рентгенография на стерноклавикуларна става 35,00
34.10 Рентгенография на сакроилиачна става 35,00
34.11 Рентгенография на тазобедрена става 35,00
34.12 Рентгенография на бедрена кост 35,00
34.13 Рентгенография на колянна става 35,00
34.14 Рентгенография на подбедрица 35,00
34.15 Рентгенография на глезенна става 35,00
34.16 Рентгенография на стъпало и пръсти 35,00
34.17 Рентгенография на клавикула 35,00
34.18 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 35,00
34.19 Рентгенография на скапула 35,00
34.20 Рентгенография на раменна става 35,00
34.21 Рентгенография на хумерус 35,00
34.22 Рентгенография на лакетна става 35,00
34.23 Рентгенография на антебрахиум 35,00
34.24 Рентгенография на гривнена става 35,00
34.25 Рентгенография на череп 35,00
34.26 Рентгенография на гръбначни прешлени 40,00
34.27 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 40,00
34.28 Рентгенография на сърце и медиастинум 40,00
34.29 Рентгенография на корем 40,00
34.30 Рентгенография на таз 40,00
  Всяка следваща проекция се заплаща по 20,00 лева